“Pungo” vases – Stig Lindberg

första pungu

dsc_9650

båda raka

A pair of “Pungo” vases designed by Stig Lindberg for Gustavsberg 1953
Glazed stoneware
H: 19 cm / 7.41″